MEDIA/ February 2, 2015/ Blog

Dalam usaha kerajaan mengekalkan dan memelihara alam sekitar warga Noble School of Engineering telah menyusun pelbagai aktiviti ko-kurikulum dan khidmat masyarakat. Gotong royong perdana ni program dijadualkan secara berterusan bagi terus mendidik para pelatih untuk menghargai alam sekitar khusunya.

Dengan sokongan dan kerjasama  Yang Dipertua Majlis Perbadandaran Taiping Y. Bhg. Dato’ Haji Abd Rahim bin Md. Ariff ,program gotong royong perdana ini telah berjaya dilaksanakan pada 29 Januari 2015  dengan menepati sasaran program ini.  – NOBLEFX