OBJEKTIF

  • Memberikan peluang pendidikan kepada belia / beliawanis yang berminat untuk mengikuti berbagai latihan di peringkat Persijilan/ Diploma dan Diploma Lanjutan – Program Kementerian Sumber Manusia-Malaysia / Institusi yang setaraf dengannya.

 

  • Menyediakan latihan sambilan/ separuh masa untuk membantu dan meningkatkan taraf kemahiran pelatih bersesuaian mengikut kehendak Industri setempat.

 

  • ¬†Memberikan latihan dan pengiktirafan kepada pekerja-pekerja sedia ada didalam berbagai industri melalui pentauliahan Jabatan Pembangunan Kemahiran/ Kementerian Sumber Manusia Malaysia sejajar dengan kehendak Negara Maju di dunia.

IMG_2139

Menyediakan berbagai latihan – Program Jabatan Pembangunan Kemahiran/ JPK Kementerian Sumber Manusia Malaysia kepada semua peringkat tenaga kerja sejajar dengan kehendak Industri / Negara. Sentiasa meningkatkan kualiti latihan dengan mengadakan berbagai penerokaaan di bidang-bidang kejuruteraan bagi memastikan pelatih-pelatih tamat latihan mudah dipasarkan.

IMG_2126

Melahirkan lebih ramai Pekerja Tenaga Mahir di dalam berbagai bidang teknikal selaras dengan kehendak Negara.